Gudstjänster

Gäster på vårt äldreboende och våra seniorboenden, liksom medlemmar i Stockholms Borgerskap, är varmt välkomna på våra gudstjänster

 GUDSTJÄNST i Borgerskapets kyrka.
Söndagen den 25 Mars klockan 15.00-15.30
Påskdagen den 1 april klockan 15.00-15.30

Dela