Gudstjänster

Gäster på vårt äldreboende och våra seniorboenden, liksom medlemmar i Stockholms Borgerskap, är varmt välkomna på våra gudstjänster

ADVENTSGUDSTJÄNST i Borgerskapets kyrka.
Söndagen den 3 december klockan 14.00.

 GUDSTJÄNST i Borgerskapets kyrka.
Annandagjul den 26 december klockan 15.00

Dela