Gudstjänster

Gäster på vårt äldreboende och våra seniorboenden, liksom medlemmar i Stockholms Borgerskap, är varmt välkomna på våra gudstjänster

Gudstjänster i Kyrkan 2017
Kl 15.00

Söndag 1 oktober
Söndag 15 oktober

 

Dela