Nätverk & aktiviteter

Läs om vad som är på gång inom organisationen. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter.

Borgargillets aktiviteter 2017, Nybrogatan 60
Med reservation för ändring 

Stockholms Borgerskaps 2017
Allmänt borgarmöte, Borgardagen
Måndag 4 december, Grand Hôtel
Med reservation för ändring

 

Dela