Nätverk & aktiviteter

Läs om vad som är på gång inom organisationen. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter.

Borgargillets aktiviteter 2018, Nybrogatan 60

Stockholms Borgerskaps 2018

Föredrag av Fredrika Bernadotte,
Grosshandelssocietetens Stipendiat för entreprenörskap 2018
Tisdagen den 25 september

Föreläsning med Christina Varenius på Ingrezzo
Varumärket, marknadsföringen och försäljningen
Tisdagen den 13 november

Allmänt borgarmöte /Borgardagen
Måndag 3 december

Med reservation för ändring
Separata inbjudningar mailas ut till respektive event

Dela