Nätverk & aktiviteter

Läs om vad som är på gång inom organisationen. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter.

Borgargillets aktiviteter 2018, Nybrogatan 60

Stockholms Borgerskaps 2018
Allmänt borgarmöte /Borgardagen
Måndag 3 december

Med reservation för ändring
Separata inbjudningar mailas ut till respektive event

Dela