Värva nya medlemmar

Värva en medlem till en anrik organisation med ett stort hjärta

Som medlem får du tillgång till ett stort nätverk på över 2 400 medlemmar, där du möter företagare och entreprenörer från ett stort antal olika branscher. Hjälp oss gärna att värva nya medlemmar, borgare. För att bli medlem måste man bedriva näringsverksamhet inom Stockholms län, ha varit verksam i minst fem år samt bli rekommenderad av två befintliga medlemmar.

För mera information kontakta gärna Elenor Lif på telefon 08 720 89 04
eller elenor.lif@borgerskapet.se

Dela