Borgarnas Stockholm

Från fasansfulla hängningar till pampiga palats. Historikern Michael Karlsson berättar historien om Stockholm ur borgarnas perspektiv.

Text: Catharina Swartz
Foto: Stockholmskällan, Pexels

Att Stockholms historia och utveckling är tätt sammanflätad med Stockholms Borgerskap är tydligt för populärhistorikern Michael Karlsson.

– Man kan säga att borgarna är Stockholm. Staden byggdes för borgarna, det är deras arena och idé. På 1250-talet gav Birger jarl tyska köpmän rätt att etablera sig i Stockholm – och idén om en stad och vad man ska ha den till härstammade från dem. Majoriteten av tyskarna kom från Lübeck och man kan se att Stockholm är planlagt på ett liknande sätt, med Stortorgets förhål- lande till Storkyrkan till exempel.

Under våren har Michael Karlsson anordnat stadsvandringar för Stockholms Borgerskap där han tagit med medlemmarna på en spännande tidsresa som sträcker sig över drygt 700 år: från när de första tyska köpmän- nen planlade Stockholm på 1200-talet

till borgarståndets viktiga maktställning under 1700- och 1800-talen. Tanken är att vandringen, där man besöker bland annat Järntorget, Stortorget, Slottsbacken och Blasieholmen, kommer att anordnas för Stockholms Borgerskaps medlemmar även i höst.

Stortorget är enligt Michael Karlsson en av vandringens höjdpunkter.

– Stockholms blodbad är sannolikt en av de värsta händelserna i stadens historia och att stå på Stortorget och leva sig in i vad som utspelades där i november 1520 är väldigt speciellt. Drygt 100 personer miste livet och nästan hälften av dem var just borgare. I slutet av blodbadet var det som om Kristian II och hans män miste kontrollen – borgare drogs från sina hem och arbeten och hängdes utan att ställas inför rätta. Historiker har kommit fram till att det handlade om en maktkonflikt mel- lan svenska och tyska borgare. Under

blodbadet hängdes tre av stadens borg- mästare och 14 av dess rådmän. Efteråt var det tyska borgare som tillsattes, så visst handlade det om vilka som skulle ha makten att styra Stockholm.

ATT MICHAEL KARLSSON brinner för Stockholms historia går inte att ta miste på. Själv är han född i småländska Värnamo, men kärleken och studierna förde honom till huvudstaden. Han är utbildad lärare i historia, svenska och religionsvetenskap och har jobbat med fortbildning och kompetensutveckling hela sitt arbetsliv. De guidade turerna har han sysslat med i tolv år och här kommer hans pedagogiska erfarenheter väl till pass. Deltagarna beskriver Michael som inlevelsefull, bildad och underhållande. Vandringen pågår i lugnt tempo i drygt 90 minuter och inga speciella förkunskaper krävs för att följa med.

– Den här vandringen har jag tagit fram särskilt för Stockholms Borgerskap. En viktig tid i borgarnas historia utspelade sig kring slutet av 1700-talet, när Gustav III satt vid makten. Under vandringen görs ett stopp på Slottsbacken, varifrån man ser både Obelisken och Johan Tobias Sergels staty av Gustav III.

– Obelisken skänktes av Gustav III till borgarståndet och Gustav III-statyn skänktes av borgarståndet till kung- en. De två statyerna för fortfarande ett samtal och är en påminnelse om hur viktigt borgarståndet var för Gustav III. Utan stödet från borgarna hade kungen till exempel inte kunnat genomdriva kriget mot Ryssland 1788. Men det var ett givande och tagande. Tidigare hade alla höga ämbeten varit förbehållna adeln, men Gustav III såg till att meriter vägde tyngre än blod och arv.

Från Slottsbacken leder Michael vidare över Norrbro till Blasieholmen. En plats där 1800-talets borgare gärna uppehöll sig.

– Under det sena 1800-talet tillhörde Stockholm verkligen borgarna. Barer, restauranger, grosshandlarpalats, gasljus, Nationalmuseum och Grand Hôtel – allt byggdes för borgarna.

2021-06-18

DELA