“Stipendiet var extremt viktigt för oss”

2018 fick grundaren Fredrika Bernadotte Stockholms Grosshandelssocietets stipendium för entreprenörskap i samarbete med Handelshögskolans inkubator SSE Business Lab.

Text: Oskar Hammarkrantz
Foto: David Thunander

-Vi fick stipendiet i ett tidigt läge när vi ännu inte bevisat oss fullt ut. Det har hjälpt oss att få in både kapital och kunder, och gav oss tid att utvecklas och generar intäkter. Så det gjorde all skillnad.

Prion lanserades 2017 som en bilddelningstjänst, men spred sig snabbt bland småbarnsföräldrar som ville dela bilder på sina barn med släkt och vänner. Appen breddades till en plattform där förskolor dokumenterar sin verksamhet genom att publicera bilder, filmer och texter. Appen fungerar även som kommunikationskanal med förskolebarnens föräldrar. Enligt läroplanen måste förskolorna dokumentera barnens utveckling. I dag görs det ofta analogt i fysiska pärmar eller nyhetsbrev – ett enormt administrativt arbete för pedagogerna. Med Prion kan man sköta arbetet via en mobilapplikation som är direkt uppkopplad mot förskolans läroplan.

-Nu är Prion en riktig helhetsplattform, vi har breddat oss allt mer. Sedan starten har vi utökat tjänsterna och bland annat lag till schemahantering och registrering. Vårt mål är helt enkelt att bli världens bästa plattform för förskolan.

Bland ägarna märks högprofilerade namn som Skype-grundaren Niklas Zennström, Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski och King-grundaren Sebastian Knutsson. Samtidigt har man också gått från att vara tre anställda till dagens sju.

-Vår roll är att driva digitaliseringen i förskolan, och att vara förskolans bästa vän.

Prion finns idag främst i Sverige men vill expandera till fler marknader de kommande åren. Förutom Sverige finns närvaro redan i Finland.
-Det finns otroligt mycket att göra systemmässigt som kan förbättra barnomsorgen. Så fort någon ska ta hand om någons annans barn är det en mängd information som behöver hanteras och överföras. Många ser upp till svenska barnomsorg och på sikt vill vi hjälpa fler marknader höja kvaliteten i sina verksamheter, men nu är det fokus på Sverige. Det sker ett väldigt spännande skifte just nu där vi ser att allt fler förskoleverksamheter ställer egen krav på plattformarna de ska använda, och bryter sig loss från att stå i skuggan av skolan. Det är sunt och en nödvändighet för att ge barnen en så bra utbildning som möjligt.

 

2021-02-12

DELA