Borgardagen – vår medlemsdag

Alla medlemmar kallas till Borgardagen och organisationens årsmöte. Årsmötet är vårt högsta beslutande organ där man handlägger alla större frågor och utser ledamöter till de Femtio Äldste.

Borgardagen och årsmötet äger rum på senhösten och året avslutas med en högtidlig middag på Grand Hôtel. Borgardagen är också medlemmarnas stora högtidsdag då vi välkomnar nya medlemmar och delar ut deras burskapsbrev. Varje år välkomnar vi omkring hundra nya medlemmar.

Anmälan görs på www.borgardagen.se

Dokument

Dela