Nätverk & aktiviteter

Läs om vad som är på gång inom organisationen. Som medlem är du välkommen att delta i alla aktiviteter.

Borgargillets aktiviteter 2018, Nybrogatan 60

Räkfrossa
Torsdagen den 4 oktober

Stockholms Borgerskaps 2018

Föredrag av Fredrika Bernadotte
Grosshandelssocietetens Stipendiat för entreprenörskap 2018
Tisdagen den 25 september

Föreläsning med Christina Varenius på Ingrezzo
Öka förståelsen mellan marknad och sälj och du får ett starkare varumärke och lönsammare företag
Christina driver marknadsföringsbyrån Ingrezzo där hon hjälper små och medelstora företag att bygga och vårda sina varumärken.
Tisdagen den 13 november

Allmänt borgarmöte /Borgardagen
Måndag 3 december

Med reservation för ändring
Separata inbjudningar mailas ut till respektive event

Dela