INFORMATION

Vi har upptäckt svagheter i muren som vetter ut mot Heleneborgsgatan.
Muren kommer att besiktigas av specialister omgående.
Vi återkommer så snart vi har mera information.
För frågor i ärendet vänligen ring:

Cecilia Hagensgård
Marknads- och Kommunikationschef
Tel: +46 703 08 48 09 eller
cecilia.hagensgard@borgerskapet.se

 

DELA

Jobba hos oss

Vi söker kontinuerligt duktiga medarbetare. Läs mer!