Gäster på vårt äldreboende och våra seniorboenden, liksom medlemmar i Stockholms Borgerskap, är varmt välkomna på våra gudstjänster

Gudstjänster i Kyrkan 2018