JUBILEUMSÅRET 2019

AUGUSTI

28/8
Gillets golftävling på Fågelbro

Anordnas av Borgargillet

NOVEMBER

8/11
Stockholms Borgerskaps 400-årsjubileum

Inbjudningar och information skickas ut via e-post och nyhetsbrev.
Med reservation för eventuella ändringar.
Fler evenemang tillkommer under året.