MEDLEMSAKTIVITETER 2020

Digitala möten

Våren:
För att minska spridningen av Covid-19 kommer inga medlemsaktiviteter att genomföras för tillfället.

Hösten:
7 december
Borgardagen på Grand Hôtel

 

 

Inbjudningar och information skickas ut via e-post och nyhetsbrev, håll utkik!
Glöm inte att uppdatera din e-postadress i det digitala medlemsregistret.
Med reservation för eventuella ändringar.