JUBILEUMSÅRET 2019

OKTOBER
10/10
Allmänt Borgarmöte 2019, Årsmöte i Stockholms Borgerskap
Nobel Prize Museum, Börshuset, Stortorget, Gamla Stan

23/10
Under mottot “Känn Din stad” bjuder Borgargillet in till en lättsam mordkväll i Stockholmsmiljö
Anordnas av Borgargillet

NOVEMBER

8/11
Stockholms Borgerskaps 400-årsjubileum


Inbjudningar och information skickas ut via e-post och nyhetsbrev.
Med reservation för eventuella ändringar.
Fler evenemang tillkommer under året.