Bästa Borgare

Vi lever fortfarande i greppet av den rådande pandemin och det är vår förhoppning att ni alla mår så bra det går under rådande omständigheter.
Som tidigare meddelats har vi i år inga möjligheter att ordna Borgardagen/årsmötesförhandlingen på det sedvanliga sättet. Det formella årsmötet kommer därför att genomföras digitalt.

Dagordningen, föredragningslista och de olika valen till de 50-äldste se bifogade mötehandlingar nedan. För årsredovisningen med revisionsberättelsen klicka här.

Vi ber er skicka in er röst genom att svara på detta mejl till medlem@borgerskapet.se före den 10 december 2020.

1) Om du instämmer i samtliga bifogade förslag till beslut, skriv då ”Jag instämmer med samtliga förslag till beslut vid Stockholms Borgerskaps årsmöte 2020”

2) Om du inte instämmer i något/några av besluten, notera detta och inkom med eventuella andra förslag.

Beslut att fatta vid årsmöte i Stockholms Borgerskap 2020.

Varmt tack för ditt engagemang så vi även i år kan genomföra ett årsmöte.

Johan Piehl                   Pia Clark
Ordförande                    Verkställande direktör