Stockholms Borgerskaps årsmöte

Datum: Torsdag 10 oktober 2019 kl.18.00
Plats: Nobel Prize Museum, Börshuset, Stortorget, Gamla Stan

I år sker utdelning av burskapsbreven till våra nya Borgare under Jubileumsbanketten
8 november 2019 i Stadshuset.