Borgerskapets äldreomsorg drivs av Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.    

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus leds genom en direktion som utgörs av tio ledamöter och en ordförande. Direktionen tillsätts av Stockholms Borgerskaps högsta beslutande organ, de Femtio Äldste. Direktionen utser i sin tur vd som leder verksamheten.

Under vd ansvarar verksamhetschef för driften av äldreboendet.

Direktion

Clas Romander
Ordförande, ledamot sedan 2003, borgare i klass 11

Peter Bäärnhielm
Vice ordförande, ledamot sedan 2020

Anders Boman
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 13

Pia Clark
Ledamot sedan 2016, borgare i klass 1

Maria Eriksdotter
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 13

Per Hamberg
Ledamot sedan 2001, borgare i klass 13

Heléne Komlos Grill
Ledamot sedan 2021

Per-Arne Rudbert
Ledamot sedan 2018, borgare i klass 5

Magnus Rydén
Ledamot sedan 2020, borgare i klass 5

Stephanie Smitt Lindberg
Ledamot sedan 2014

Nils Vinberg
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 1

 

Ledning

Vd: Pia Clark

Ekonomichef: Henrik Söderhielm

Chef seniorfastigheter: Cecilia Hagensgård

Vård- och omsorgschef: Sanna Möller