Vår äldreomsorg drivs genom Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus och är en del av Stockholms Borgerskap. Eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.    

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus leds genom en direktion som utgörs av sju ledamöter och en ordförande. Direktionen tillsätts av Stockholms Borgerskaps högsta beslutande organ, de Femtio Äldste. Direktionen utser i sin tur vd som leder verksamheten.

Under vd ansvarar verksamhetschef för driften av äldreboendet.

Direktion

Clas Romander
Ordförande, ledamot sedan 2003, borgare i klass 11

Ann-Charlotte Mörner
Vice ordförande, ledamot sedan 2009, borgare i klass 17

Maria Eriksdotter
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 13

Anna Johanna Grill-Lyssarides
Ledamot sedan 2003, borgare i klass 7

Per Hamberg
Ledamot sedan 2001, borgare i klass 13

Jan B Persson
Ledamot sedan 2005, borgare i klass 1

Anders Boman
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 13

Nils Vinberg
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 1

Stephanie Smitt Lindberg
Ledamot sedan 2014

Pia Clark
Ledamot sedan 2016

Maria Eriksdotter
Ledamot sedan 2017

Per-Arne Rudbert
Ledamot sedan 2018, borgare i klass 5

Ledning

Vd: Pia Clark

Ekonomichef: Henrik Söderhielm

Chef seniorfastigheter: Cecilia Hagensgård

Vård- och omsorgschef: Sanna Möller