Sedan 2007 är urstockholmaren Johan Piehl ordförande för Stockholms Borgerskap. När han hälsar nya medlemmar välkomna travesterar han ibland John F. Kennedy, om än med glimten i ögat. ”Fråga inte vad Borgerskapet kan göra för dig utan vad du kan göra för Borgerskapet.” Det är medlemskåren, det vill säga borgarna, som med stöd av ledningen styr den anrika organisationen Stockholms Borgerskap in i framtiden.

Här berättar Johan Piehl om synen på organisationen, ordförandeskapet och framtidsvisionerna.

Vad är Stockholms Borgerskap för dig?
– En medlemsorganisation där vårt uppdrag är att ta hand om borgarna. Det sociala ansvaret är grundläggande. Förr i tiden bedrev vi fattigvård och idag driver vi äldreboenden och hjälper våra medlemmar på olika sätt. En viktig del i det sociala ansvaret är också vårt engagemang och stöd till unga studerande och unga entreprenörer. Det är spännande att stödja unga personer som startar företag, det är ju de som kan bli Stockholms Borgerskaps framtida medlemmar.

Vilka är de främsta förtjänsterna med att vara medlem?
– Det är ju högst personligt vad man tolkar in i ett medlemskap men jag vill gärna se hela paletten, dels att man stöder en historisk organisation som har funnits i Stockholm i flera hundra år, dels att man knyter nya nätverk både i sin egen bransch och i andra. Och sist men inte minst att man har förtur till våra olika typer av senior- och äldreboenden.

Hur förenar man det historiska arvet med samtiden och framtiden?
– Vi lever och verkar i ett samhälle och vi måste anpassa oss efter det, utan att tumma på traditioner som är viktiga för organisationen. Vi behåller skalet men moderniserar innehållet.

Åt vilket håll tar Borgerskapet klivet in i framtiden?
– Stödet till unga entreprenörer är en viktig del. Varje år delar vi ut en rad stipendier och bidrag till nya lovande och hårt arbetande talanger. Vi stödjer också ett antal unga vuxna som önskar studera eller praktisera utomlands. En annan viktig del är att skapa attraktiva senior- och äldreboenden för nästa generation. En generation som ställer höga krav på boendemiljön och på en utökad servicegrad. Vi måste lyssna på vad de efterfrågar och vara framsynta och öppna.