De Femtio Äldste

De Femtio Äldste är Stockholms Borgerskaps överstyrelse. De representerar medlemmarna och speglar medlemskåren och medlemsklasserna i sin sammansättning. Det är De Femtio Äldste som beviljar medlemskap.

Ansöker du om att bli medlem i Stockholms Borgerskap behandlas din ansökan av De Femtio Äldste. Medlemsansökningar godkänns två gånger om året – på våren och hösten. Nya medlemmar tilldelas sina burskapsbrev, alltså medlemsbevis, under Borgardagen.

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är uppdelade i 17 medlemsklasser utifrån yrkestillhörighet. Ju större en medlemsklass är desto fler ledamöter är det som representerar medlemsklassen i De Femtio Äldste.

Bakgrund

De Femtio Äldste har anor ända från 1500-talet. Ledamöterna i De Femtio Äldste representerade stadens burskapsägande borgare, de egenföretagande hantverkare och köpmän, som hade vunnit burskap. Idag består vår medlemskår även av egna företagare och företagsledare.

Ordförande:
Johan Piehl
Ordförande sedan 2007, borgare i klass 1

Även ordförande i Stockholms Borgerskap samt ledamot i Stockholms Grosshandelssocietet och i Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

Vice ordförande:
Tommy Adamsson
Vice ordförande sedan 2007, borgare i klass 1
Även vice ordförande i Stockholms Borgerskap samt ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet

Femtio Äldste – ledamöter

Klass Namn Klass Namn
1 Tommy Adamsson 9 Jörgen Leijonmarck
11 Eric Ager 3 Jan Leuhusen
2 Börje Ahlén 2 Gunnar Lund
2 Lars Andersson 16 Bo Lundevall
15 Carl Bernadotte 17  Ann-Charlotte Mörner
3 Nils Bildt 17 Christer Norgren
1 Anders Blix 3 Malcolm Nolin
1 Jan Bruzelius 1 Lars Oldmark
1 Göran Egnell 2 Carl-Gustaf Petersén
2 Ove Ekman 1 Johan Piehl
10 Stefan Erelöf 11 Clas Romander
2 Roine Eriksson 1 Patrik Salén
8 Peter Fahlström 2 Staffan Schullström
1 Jacob Fredell 4 Veronica Schultz
3 Per Fredriksson 14 Erik Sellberg
13 Tommy Glückman 4 Göran P Sjödin
1 Lars Gårdö 2 Mikael Skaj
13 Per Hamberg 2 Erik Ström
2 Carl-Erik Iverot 5 Göran Sundvall
6 Erik Jarvin 1 Christer Tegnér
2 Leif Jönsson 15 Bengt Telland
12 Göte Karlsson 1 Lars Tempelman
1 Joen Lagerberg 3 Erik Tiblom
6 Erik Lallerstedt 2 Barbro Wahlström
7 Claes-Johan Larsson 5 Jerker Wallin

LÄNKAR

Medlemsklasser

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är utifrån yrkestillhörighet uppdelade i 17 olika klasser. Läs mer

Bli medlem

Vi erbjuder dig ett utökat nätverk, intressanta seminarier och förtur till seniorboenden. Vill du bli medlem? Läs mer