Femtio Äldste

De Femtio Äldste är Stockholms Borgerskaps överstyrelse. De representerar medlemmarna och speglar medlemskåren och medlemsklasserna i sin sammansättning. Det är de Femtio Äldste som beviljar medlemskap.

Ansöker du om att bli medlem i Stockholms Borgerskap behandlas din ansökan av de Femtio Äldste. Medlemsansökningar godkänns två gånger om året – på våren och hösten. Nya medlemmar tilldelas sina burskapsbrev, alltså medlemsbevis, under Borgardagen. Att vinna burskap innebar förr i tiden den lagliga rätten att utöva sitt yrke i Stockholm.

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är uppdelade i 17 medlemsklasser utifrån yrkestillhörighet. Ju större en medlemsklass är desto fler ledamöter är det som representerar medlemsklassen i de Femtio Äldste.

Bakgrund

Femtio Äldste har anor ända från 1500-talet. Ledamöterna i de Femtio Äldste representerade stadens burskapsägande borgare, de egenföretagande hantverkare och köpmän, som hade vunnit burskap. Idag består vår medlemskår även av egna företagare och företagsledare.

Ordförande:
Johan Piehl
Ordförande sedan 2007, borgare i klass 1

Även ordförande i Stockholms Borgerskap samt ledamot i Stockholms Grosshandelssocietet och i Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

Vice ordförande:
Tommy Adamsson
Vice ordförande sedan 2007, borgare i klass 1
Även vice ordförande i Stockholms Borgerskap samt ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet

Femtio Äldste – ledamöter

Klass Namn Klass Namn
1 Tommy Adamsson 12 Göte Karlsson
11 Eric Ager 17 Lars Kastengren
2 Börje Ahlén 1 Joen Lagerberg
2 Lars Andersson 6 Erik Lallerstedt
15 Carl Bernadotte 7 Claes-Johan Larsson
3 Nils Bildt 3 Jan Leuhusen
1 Anders Blix 2 Gunnar Lund
1 Jan Bruzelius 16 Bo Lundevall
2 Wilhelm de Groot 17 Christer Norgren
1 Göran Egnell 3 Malcolm Nolin
2 Ove Ekman 1 Lars Oldmark
10 Stefan Erelöf 2 Carl-Gustaf Petersén
2 Roine Eriksson 1 Johan Piehl
8 Bo Fahlström 11 Clas Romander
1 Jacob Fredell 2 Staffan Schullström
1 Jan Fredell 4 Veronica Schultz
3 Pelle Fredriksson 14 Erik Sellberg
13 Tommy Glückman 4 Göran P Sjödin
1 Lars Gårdö 2 Erik Ström
9 Sture Hagström 5 Göran Sundvall
13 Per Hamberg 15 Bengt Telland
1 Anders Henriksson 1 Lars Tempelman
2 Carl-Erik Iveroth 3 Erik Tiblom
6 Erik Jarvin 2 Barbro Wahlström
2 Leif Jönsson 5 Jerker Wallin

LÄNKAR

DELA

Medlemsklasser

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är utifrån yrkestillhörighet uppdelade i 17 olika klasser. Läs mer

Bli medlem

Vi erbjuder dig ett utökat nätverk, intressanta seminarier och förtur till seniorboenden. Vill du bli medlem? Läs mer