Femtio Äldste

De Femtio Äldste är Stockholms Borgerskaps överstyrelse. De representerar medlemmarna och speglar medlemskåren och medlemsklasserna i sin sammansättning. Det är de Femtio Äldste som beviljar medlemskap.

Ansöker du om att bli medlem i Stockholms Borgerskap behandlas din ansökan av de Femtio Äldste. Medlemsansökningar godkänns två gånger om året – på våren och hösten. Nya medlemmar tilldelas sina burskapsbrev, alltså medlemsbevis, under Borgardagen. Att vinna burskap innebar förr i tiden den lagliga rätten att utöva sitt yrke i Stockholm.

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är uppdelade i 17 medlemsklasser utifrån yrkestillhörighet. Ju större en medlemsklass är desto fler ledamöter är det som representerar medlemsklassen i de Femtio Äldste.

Bakgrund

Femtio Äldste har anor ända från 1500-talet. Ledamöterna i de Femtio Äldste representerade stadens burskapsägande borgare, de egenföretagande hantverkare och köpmän, som hade vunnit burskap. Idag består vår medlemskår även av egna företagare och företagsledare.

Ordförande:
Johan Piehl
Ordförande sedan 2007, borgare i klass 1

Även ordförande i Stockholms Borgerskap samt ledamot i Stockholms Grosshandelssocietet och i Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

Vice ordförande:
Tommy Adamsson
Vice ordförande sedan 2007, borgare i klass 1
Även vice ordförande i Stockholms Borgerskap samt ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet

Femtio Äldste – ledamöter

Klass Namn Klass Namn
1 Tommy Adamsson 6 Erik Lallerstedt
11 Eric Ager 7 Claes-Johan Larsson
2 Börje Ahlén 3 Jan Leuhusen
2 Lars Andersson 2 Gunnar Lund
15 Carl Bernadotte 16 Bo Lundevall
3 Nils Bildt 17 Ann-Charlotte Mörner
1 Anders Blix 17 Christer Norgren
1 Jan Bruzelius 3 Malcolm Nolin
1 Göran Egnell 1 Lars Oldmark
2 Ove Ekman 2 Carl-Gustaf Petersén
10 Stefan Erelöf 1 Johan Piehl
2 Roine Eriksson 11 Clas Romander
8 Bo Fahlström 1 Patrik Salén
1 Jacob Fredell 12 Staffan Schullström
1 Jan Fredell 4 Veronica Schultz
3 Per Fredriksson 14 Erik Sellberg
13 Tommy Glückman 4 Göran P Sjödin
1 Lars Gårdö 2 Mikael Skaj
9 Sture Hagström 2 Erik Ström
13 Per Hamberg 5 Göran Sundvall
2 Carl-Erik Iveroth 15 Bengt Telland
6 Erik Jarvin 1 Lars Tempelman
2 Leif Jönsson 3 Erik Tiblom
12 Göte Karlsson 2 Barbro Wahlström
1 Joen Lagerberg 5 Jerker Wallin

LÄNKAR

DELA

Medlemsklasser

Medlemmarna i Stockholms Borgerskap är utifrån yrkestillhörighet uppdelade i 17 olika klasser. Läs mer

Bli medlem

Vi erbjuder dig ett utökat nätverk, intressanta seminarier och förtur till seniorboenden. Vill du bli medlem? Läs mer