Presidiet är Stockholms Borgerskaps verkställande styrelse. De sammanträder på kallelse av ordföranden i De Femtio Äldste och övervakar förvaltningen av Borgerskapet. Här ingår bland annat att avge årsredovisning och utse verkställande direktör.

Presidiets ledamöter utgörs av dem som är ordförande och vice ordförande i De Femtio Äldste samt i följande institutioner:

  • Stockholms Grosshandelssocietet
  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
  • Stockholms Borgargille

Ordförande:
Johan Piehl
Ordförande sedan 2007, ledamot sedan 2002
Borgare i klass 1

Vice ordförande:
Tommy Adamsson
Vice ordförande sedan 2007, ledamot sedan 2001
Borgare i klass 1

Ledamöter:

Peter Bäärnhielm
Ledamot sedan 2020, vice ordförande i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

Clas Romander
Ledamot sedan 2004, ordförande i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Borgare i klass 11

Patrik Salén
Vice ordförande sedan 2019 i Stockholms Grosshandelssocietet
Borgare i klass 1

På bilden ovan delar av Presidiet. Från vänster Clas Romander, Johan Piehl, Tommy Adamsson