Presidiet är Stockholms Borgerskaps verkställande styrelse. De sammanträder på kallelse av ordföranden i de Femtio Äldste och övervakar förvaltningen av Borgerskapet. Här ingår bland annat att avge årsredovisning och utse verkställande direktör.

Presidiets ledamöter utgörs av dem som är ordförande och vice ordförande Femtio Äldste samt i följande institutioner:

  • Stockholms Grosshandelssocietet
  • Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
  • Stockholms Borgargille

Ordförande:
Johan Piehl
Ordförande sedan 2007, ledamot sedan 2002
Borgare i klass 1

Vice ordförande:
Tommy Adamsson
Vice ordförande sedan 2007, ledamot sedan 2001
Borgare i klass 1

Ledamöter:
Clas Romander
Ledamot sedan 2004, ordförande i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Borgare i klass 11

Patrik Salén
Vice ordförande sedan 2019 i Stockholms Grosshandelssocietet
Borgare i klass 1

Ann-Charlotte Mörner
Ledamot sedan 2012, vice ordförande i Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus
Borgare i klass 17