Den nära relationen mellan Stockholms Borgerskap och Stockholm som lokalsamhälle gör våra två böcker högintressanta för alla som är intresserade av Stockholmiana i bred mening.

Här får vi följa Grosshandelssocieteten under den tid då borgerkapet hade omfattande politisk makt över Stockholm. Vi får också läsa om uppbyggnaden av infrastruktur kring handel och sjöfart i huvudstaden.

Böckerna är uppdelade i två volymer:

Storköpmän som samhällskraft
Borgerskap och Grosshandelshandelssocietet del 1. 1736-1850
Författare Klas Nyberg och Håkan Jakobsson

För enskilt och allmänt väl
Borgerskap och Grosshandelshandelssocietet del 2. 1850-2010
Författare Håkan Lindgren

Medlem: 300 kronor/set plus frakt
Inte medlem: 550 kronor/set plus frakt

Köp böckerna direkt via förlaget.

Kontakt:
Informationsförlaget
Telefon: 08-545 560 50
E-post: red@informationsforlaget.se