Medlemsverksamhet
Bedrivs genom Stockholms Borgargille och Stockholms Borgerskap ideell förening.

Senior och äldreboenden
Drivs genom Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus.

Stipendier, anslag och bidrag
Delas i huvudsak ut av Stockholms Grosshandelssocietet men även av Borgerskapets anknutna stiftelser.