ÅRSMÖTE
BORGARGÅVAN
2021

Bästa Borgare

Vi lever fortfarande i greppet av den rådande pandemin och det är vår förhoppning att ni alla mår så bra det går.
Under rådande omständigheter med pågående Coronapandemi har vi i år inga möjligheter att ordna årsmötesförhandlingen på det sedvanliga sättet. Det formella årsmötet kommer därför att genomföras digitalt.

Vi ber er skicka in er röst genom att svara på detta mejl till medlem@borgerskapet.se före den 4 november 2021.

Se bifogad dagordningen samt årsredovisningen med revisionsberättelsen och de olika valen till Borgargåvans styrelse enligt länk i föredragningslista.

1) Om du instämmer i samtliga nedanstående förslag till beslut, skriv då ”Jag biträder samtliga förslag till beslut vid Borgargåvans årsmöte 2021”

2) Om du inte instämmer i något/några av besluten, notera detta och inkom med eventuella andra förslag.

Varmt tack för ditt engagemang så att vi även i år kan genomföra ett årsmöte om även i annorlunda form.

Anders Säfwenberg
Ordförande