Det är Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus som driver vårt äldreboende och våra seniorboenden. Vår omsorg bedrivs i stiftelseform och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus leds genom en direktion som utgörs av åtta ledamöter och en ordförande. De tillsätts av organisationens överstyrelse, de Femtio Äldste.

Direktionen utser i sin tur vd som leder verksamheten.

Ordförande:
Clas Romander

Vice ordförande:
Ann-Charlotte Mörner

Vd:
Pia Clark

Verksamhetschef:
Sanna Möller

Ekonomichef:
Henrik Söderhielm

Chef seniorfastigheter:
Cecilia Hagensgård

Vill du veta mer?

Läs mer om vårt äldreboende och våra seniorboenden.