Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus driver vård- och omsorgsboende och seniorboenden. Omsorgsverksamheten bedrivs i stiftelseform och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus leds genom en direktion som utgörs av tio ledamöter och en ordförande. De tillsätts av organisationens överstyrelse, De Femtio Äldste.

Direktionen utser i sin tur vd som leder verksamheten.

Ordförande:
Clas Romander

Vice ordförande:
Peter Bäärnhielm

Vd:
Pia Clark

Verksamhetschef:
Sanna Möller

Ekonomichef:
Henrik Söderhielm

Servicechef seniorfastigheter:
Cecilia Hagensgård

Vill du veta mer?

Vård- och omsorgsboende klicka här
Seniorboende, klicka här