Vi har ett antal närstående och anknutna stiftelser från vilka du kan ansöka om tillfälliga ekonomiska bidrag. Flertalet av dem kräver medlemskap, eller att du är närstående till medlem, för att ha rätt att söka bidrag. 

Bland våra närstående stiftelser intar Abraham Rydbergs och  Jacob Fagerbergs stiftelser en särställning inom organisationen.

Är du intresserad av att söka bidrag? Läs mer här.