Alberget - Abraham Rydberg
Vid Alberget på Djurgården hade stiftelsen sin hemmahamn.

Abraham Rydbergs stiftelse beviljar anslag till skolfartyg och utbildning inom sjömansyrket. Skeppsredaren och grosshandlaren Rydberg har gjort betydande avtryck i Stockholms historia och var bland annat med och finansierade Stockholms första riktiga stadshotell.

Abraham Rydberg föddes 1780 i Lidköping men begav sig i unga år till huvudstaden där han började arbeta hos en järnexportör tillika skeppsredare. Snart började också Rydberg själv att driva affärer, främst riktade mot Sydamerika. Järn och trä hörde till de varor han exporterade medan socker, kaffe och specerier hörde till de varor han importerade.

Med tiden kom Rydberg att etablera sig som en av Stockholms främsta skeppsredare och representerade även Stockholms Borgerskap i Riksdagen under den tid Sverige fortfarande hade ståndsriksdag. Rydberg förblev ogift och barnlös och när han 1845 avled testamenterade han en stor summa pengar för upprättandet av en förbättrad navigationsskola i Stockholm. Ändamålet var att kostnadsfritt undervisa ungdomar mellan 12-20 år i sjömansyrket.

Sjömansutbildning och modernt hotell

Den första maj 1849 steg de första eleverna ombord på Briggen Carl Johan för att få sin sjömansutbildning. Efter dryga hundra år med utbildning i egen regi, blev 1957 det sista året för detta. Sedan 1957, när stiftelsen inte längre hade egna fartyg, är det seglande skolfartyg och dess elever får ekonomiskt stöd.

Utöver denna donation testamenterade Rydberg också en ansenlig summa pengar till Stockholms Grosshandelssocietet för uppförandet av ett modernt hotell i Stockholm. 1857 stod Hotell Rydberg, vid Kungsträdgården, klart att ta emot gäster. Hotellrummen bjöd på en rad moderniteter, såsom rinnande vatten och gasljus. Hotell Rydberg blev ett vattenhål för samtidens konstnärer och intellektuella tills det revs i början av 1900-talet.

Abraham Rydbergs stiftelse förvaltas av en direktion som utgörs av högst nio ledamöter.

Ordförande:
Tommy Adamsson
Grosshandlare

Vice ordförande:
Jan Larsén
Vd