Sadelmakare Jacob Fagerberg var en hårt arbetande hantverkare, något som ger eko inom organisationen än i dag. Jacob Fagerbergs pensionsinrättning delar ut ekonomiska bidrag till medlemmar i Stockholms Borgerskap i behov av tillfälligt stöd.

Bland Borgerskapets många donatorer intar sadelmakaren Jacob Fagerberg en hedersplats. Hans sadelmakarverkstad var Stockholms främsta, och Fagerberg fick snart också förtroendet som ålderman, den som ledde ett hantverksskrå.

Stockholms skickligaste sadelmakare

Jacob Fagerberg föddes i ett fattigt hem år 1769 men lyckades under sin livstid att arbeta ihop ett ansenligt kapital. Efter att ha varit gesäll i både S:t Petersburg och London, vann han år 1807 burskap. Under sin verksamma tid drev han först verkstad på Regeringsgatan 23 och senare på adressen Karduansmakargatan 3, där han också bodde. Det sägs att han ska ha köpt ett gammalt hus med koppartak och med fördel sålt kopparn till utlandet för att finansiera köpet av den kombinerade verkstaden och bostaden. Men framför allt ska han ha haft en ”sällsynt arbetsförmåga och duglighet” och var ”i sina seder sträng och enkel” vilket i kombination med en ekonomisk begåvning alltså resulterade i stor framgång.

Fagerberg förblev ungkarl och barnlös livet ut. Inför sin bortgång 1830 valde han att testamentera sina tillgångar, en för den tiden ansenlig donation, till denna pensionsstiftelse som inrättades i hans namn. Genom denna stiftelse delar vi idag ut bidrag till personer som är i behov av ett tillfälligt stöd.

I styrelsen sitter:

Eric Ager
Medlem i klass 11

Carl-Johan Kastengren
Medlem i klass 5

Johan Piehl
Medlem i klass 1