Stockholms Borgargille är vår trivsel-, aktivitets-, och festkommitté. Gillet anordnar bland annat utflykter, temakvällar och den årliga golftävlingen. Som medlem kan du dessutom hyra Gillets fina lokaler på Nybrogatan.

Som medlem i Stockholms Borgerskap är du självklart välkommen att delta i de aktiviteter och sociala sammankomster Gillet står för. Välbesökta är de traditionella ärtsoppekvällarna då ärtsoppan och punschen delar uppmärksamhet med underhållning i lokalerna på Nybrogatan. Gillet anordnar också konserter, studiebesök och seminarier.

Unikt Stockholmsarkiv

I Borgargillets lokaler finns en gedigen samling böcker, tidningsklipp och fotografier i det kombinerade biblioteket och arkivet. Hit är du välkommen för att botanisera och lära känna Stockholm ur ett historiskt perspektiv. Här finns också en komplett samling årsböcker med förteckningar över Stockholmsbaserade affärsverksamheter.
Ett besök här är välinvesterad tid för den som exempelvis släktforskar.

Gillets bibliotek och arkiv tar emot både enskilda och grupper och är öppet för såväl medlemmar som icke-medlemmar.

Fira födelsedagen i Borgargillets lokaler

Till ett förmånligt pris har du som medlem möjlighet att hyra Gillets fina lokaler på Nybrogatan för exempelvis konferenser, möten och födelsedagsfester. Här finns ett fullt utrustat kök och plats för 55 sittande gäster. Vi samarbetar med cateringföretag men du är också välkommen att bjuda på egen mat och dryck.

Ordförande och ledamöter

Borgargillets ledamöter utses av de Femtio Äldste. Ordförandeposten motsvaras av en så kallad ålderman.

Ålderman:
Thomas Olrog
Ålderman sedan 2007, ledamot sedan 2007, borgare i klass 1

Vice ålderman:
Peter Christensson
Vice ålderman sedan 2012, ledamot sedan 2011, borgare i klass 1

Ledamöter:
Hélène Ohlsson
Ledamot sedan 2011, borgare i klass 7

Senja Askling
Ledamot sedan 2014, borgare i klass 17

Kjell Diwing
Ledamot sedan 2015, borgare i klass 5

Marianne Holmberg Diwing
Ledamot sedan 2015, borgare i klass 17

Roger Björkholmen
Ledamot sedan 2015, borgare i klass 2

Jan Kumlien sedan 2016, borgare i klass 13

Kontaktpersoner
Kjell och Marianne Diwing
Telefon: 08 – 661 14 01
E-post: gillet@borgerskapet.se