Stockholms Borgargille är en ideell förening inom Stockholms Borgerskap. Borgargillet verkar för Burskapsägande borgares gemensamma intressen trivsel och samvaro.  

Ordförande och ledamöter

Borgargillets ledamöter utses av de Femtio Äldste. Ordförandeposten motsvaras av en så kallad ålderman.

Ålderman:
Johan Piehl
Ålderman sedan 2020, borgare i klass 1

Vice ålderman:
Tommy Adamsson
Vice ålderman sedan 2020, borgare i klass 1

Ledamöter:
Clas Romander
Ledamot sedan 2020, borgare i klass 11

Peter Bäärnhielm
Ledamot sedan 2021

Patrik Salén
Ledamot sedan 2020, borgare i klass 1

Anders Säfwenberg
Ledamot sedan 2020, borgare i klass 15

Hélène Ohlsson
Ledamot sedan 2015, borgare i klass 2

Senja Askling
Ledamot sedan 2016, borgare i klass 13

Kontaktperson
Cecilia Hagensgård
Telefon: 08 – 720 89 03
E-post: gillet@borgerskapet.se