BORGARGILLET

EXTRA INSATT ÅRSMÖTE 2020

På grund av coronaviruset har Borgargillet beslutat att hålla årsmötet
digitalt i programmet Zoom.

Det extra årsmötet är kallat till på grund av att huvuddelen av den gamla styrelsen har avgått, 50 Äldste har godkänt en interimsstyrelse som också ska utses av Gillets extra årsmöte den 25 maj. Detta måste ske innan årsredovisningen som ska behandlas på ordinarie årsmötet kan skrivas på. I samband med det extra årsmötet uppdateras stadgarna och den nya styrelsen utses. Förslaget till nya stadgar som ska behandlas på extra årsmöte för Borgargillet den 25 maj ska sedan godkännas av de 50 Äldste vid deras möte den 9 juni.

Förslag till ny styrelse är ordförande i Stockholms Borgerskap Johan Piehl , vice ordförande i Stockholms Borgerskap Tommy Adamsson, Clas Romander, Ann-Charlotte Mörner, Patrik Salén, Anders Säfwenberg, Senja Askling och Hélène Olsson.

Datum
Måndag 25 maj 2020

 Tid
10:00

Plats
Online via Zoom

Anmälan
Anmäl dig till årsmötet via gillet@borgerskapet.se senast den 21 maj
Efter anmälan skickas en mailbekräftelse med länk till årsmötet

Dagordning se nedan.