ÅRSMÖTE
STOCKHOLMS BORGARGILLE
2022

Tid: Torsdag 2 juni 2022 kl. 17.30
Plats: Klubbarnas Klubb, Nya Djurgårdsvarvet, Beckholmsvägen 12.

Anmälan
Anmälan görs till medlem@borgerskapet.se senast 25 maj 2022.

Föredragningslista och årsredovisning se nedan.

VARMT VÄLKOMMEN!