Stockholms Grosshandelssocietet

Vi har studenter över hela världen, liksom unga entreprenörer på hemmaplan, som tack vare stipendier har vågat ta steget. Att stödja maritim verksamhet och sjöfart är också en viktig del av Stockholms Grosshandelssocietets verksamhet.

År 2020 tilldelades grundarna bakom onlinegalleriet The Ode To vårt årliga stipendium till unga lovande entreprenörer. Stipendiet delas ut i samarbete med Stockholms Handelshögskola och deras entreprenörsprogram SSE Business Lab. Bland tidigare års stipendiater finns det framgångsrika företaget Ung omsorg. Det började som ett sommarlovsprojekt och har nu vuxit till ett företag med över 600 anställda. Vi har också stöttat Prion, förskoleappen som digitaliserar förskolornas kommunikation.

Stöttar unga entreprenörer och studenter

För nystartade företag med knappa resurser, kan det vara avgörande att få en skjuts i rätt riktning. Eftersom ett viktigt fokus inom Stockholms Borgerskap är att gynna entreprenörskap, i synnerhet ungt sådant, är stipendieverksamheten en viktig del. Utöver ekonomiskt stöd till entreprenörer delar Stockholms Grosshandelssocietet även ut stipendier för studier eller praktik utomlands. Varje år reser våra stipendiater till spännande platser världen över såsom Sydkorea, Indien och Brasilien.

Läs mer här.

Stöttar Stockholms sjöfart

Stockholms Grosshandelssocietet har även en historia av att främja Stockholms sjöfartstraditioner. Det gör vi genom att bidra ekonomiskt till upprustningar av fartyg och skepp.

Läs mer här.

Bakgrund

Stockholms Grosshandelssocietet bildades på 1730-talet. Medlemmarna utgörs av grosshandlare och skeppsredare i Stockholm.

Styrelsen utses på föreingens årsmöte.

Ordförande:
Tommy Adamsson
Ordförande sedan 2006, ledamot sedan 1992, borgare i klass 1

Vice ordförande:
Patrik Salén
Vice ordförande sedan 2019, ledamot sedan 2005, borgare i klass 1

Ledamöter:
Johan Piehl
Ledamot sedan 1992, borgare i klass 1

Anders Blix
Ledamot sedan 2001, borgare i klass 1

Christer Tegnér
Ledamot sedan  2005, borgare i klass 1

Jan Bruzelius
Ledamot sedan 2007, borgare i klass 1

Mats Gullström
Ledamot sedan 2011, borgare i klass 1

Peter Kindsjö
Ledamot sedan 2012, borgare i klass 1

Philip von Mecklenburg
Ledamot sedan 2013, borgare i klass 1

Jan Larsén
Ledamot sedan 2016, borgare i klass 1

Cecilia Versteegh
Ledamot sedan 2019, borgare i klass 1

Anna Wallin Krasse
Ledamot sedan 2020, borgare i klass 1

LÄNKAR

Möt Tommy Adamsson

Han är ordförande i Stockholms Grosshandelssocietet och vice ordförande i De Femtio Äldste. Läs mer

Söka stipendium?

Varje år delar vi ut stipendier för studier eller praktik utomlands. Läs mer

Styrelseplatsen

Du som är styrelseledamot når styrelseplatsen här. Länk