Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederierna
hälsar dig varmt välkommen till
ÅRSMÖTE

åtföljt av stipendie- och marina anslagsutdelningar
samt lunch

Fredag 3 juni 2022 kl. 10.30

Program

Registrering kl. 10.00-10.20

Alla platser intas senast kl. 10.20

Lunch kl. 12.00

Operaterrassen
Karl XII:s Torg 3, Stockholm
Ingång via stora stentrappan

OSA

Anmälan till inbjudan@borgerskapet.se senast 18 maj 2022.
Vid anmälan uppge namn och ev. matallergi.
Begränsat antal platser till lunchen.