Kallelse

Stockholms Grosshandelssocietet och Skeppsrederiernas ordförande
Tommy Adamsson
hälsar medlemmarna varmt välkomna till

Sammanträde med Societeten

I Borgarhemmets matsal
Högalidsgatan 26, Stockholm

Tisdag 23 augusti 2022 kl. 10.00

för godkännande av Deputerades beslut att delta som bildare av

Stiftelsen Maritimt kulturarv

Registrering kl. 09.45-10.00

 

För att underlätta vår planering vänligen anmäl om ni planerar att delta

Anmälan till inbjudan@borgerskapet.se senast 19 augusti 2022

Handlingarna se nedan