Organisation

Våra drygt 2 400 medlemmar utgör fundamentet i Stockholms Borgerskap. Medlemmarna sammanträder en gång om året, under det Allmänna borgarmötet. Organisationen leds av en ordförande medan den verkställande direktören ansvarar för den operativa driften.

Genom att bli medlem får du tillgång till vårt nätverk, förtur till våra seniorboenden och andra förmåner.

Stockholms Borgerskaps beslutande organ:

Ordförande i Stockholms Borgerskap och de Femtio Äldste:
Johan Piehl

Vd och ansvarig för den operativa driften:
Pia Clark

Dokument

Dela