SAMTAL MED CLAS ROMANDER

Det var en personlig händelse som fick lågan att tändas för äldrevård. Clas Romander är ordförande i Borgerskapets Enkehus och Gubbhus sedan över tio år och en av dem som ideellt lägger sin själ i att förvalta historien, förbättra vården av idag och förändra inför framtiden. Stockholms Borgerskap har bedrivit äldrevård inom Enkehuset sedan 1724 och Gubbhuset sedan 1787. Familjen Grill tog med sig idén från Amsterdam, till Stockholm och Borgerskapet. – Då låg vi i framkant, säger Clas Romander. Vi ledde utvecklingen. Därefter har vi omformats efter förutsättningarna men alltid varit ett gott föredöme, vilket vi fortfarande är. Nästa steg att ta inom Enke- och Gubbhuset är klivet in i framtidens senior- och äldreboende. Det kommer att ske på Högalid. Byggnaderna där är i behov av omfattande underhåll. De är, som de ser ut idag, varken bra för personalen eller gäster. En kedja från seniorboende till äldrevård – Vi ska främja vård av äldre, främst borgare. Idag är kön till seniorboende mycket lång och med det nya kvarteret kommer vi att kunna ta emot betydligt fler gäster. Målsättningen är att skapa en kedja där du som senior kan flytta in till din egen hyresrätt med service som efter hand kan utökas, berättar Clas. Från hjälp med fönsterputs till hemtjänst. – När du inte längre klarar dig själv med service eller hemtjänst ska du kunna gå över gården till äldreboendet med mer vård och omsorg. Då blir övergången inte så dramatisk. En nära anhörig till Clas blev dement och han fick på nära håll följa henne genom olika boenden och service. Han såg vad det var som fungerade men också hur mycket som inte alls var bra. – Få i samhället är så utsatta som våra äldre minneshandikappade, poängterar Clas. Han månar starkt om de äldre men upplever också en glädje i arbetet med att upprätthålla Enke- och Gubbhusets goda renommé och utveckla ett modernt seniorboende. Detta tillsammans med att se personalen växa ger en stor tillfredsställelse. Böckerna och naturen De många orden genomsyrar både Clas yrkesliv och intresse. Clas är advokat och har ägnat sitt liv främst åt finansiell juridik. – Det är spännande att vara med och skapa nya förutsättningar för företag, säger Clas. I mitt yrke har jag förmånen att få träffa människor från samhällets alla olika delar vilket jag tycker mycket om. Det är både givande och lärorikt. – Tjusningen ligger också i att inte veta hur din nästa vecka ser ut; vilka jobb kommer jag att utmanas av och vem ska jag arbeta för? När det eventuellt blir tid över i Clas liv tillbringar han gärna den på landet på Kullahalvön. Och i kontrast till sommarens hem och juridiken i Stockholm lockar skog och jakt. – Kombinationen av naturen, ansvaret gentemot djuren och medskyttar samt det sociala sammanhanget är berikande, berättar Clas. Jaktens kärna med spänning och fokus tilltalar mig. Men på nattduksbordet ligger varken böcker om jakt eller vård. Där ligger en alltför stor hög gärna historiska böcker. – Just nu läser jag “The Book of the People How to read the Bible”, “Churchill and Empire” och “Den Kinesiska Drömmen”.    

DELA