Hander-i-narbild

Vård- & omsorgsboende

När det inte längre är möjligt att bo kvar hemma erbjuder vi ett boende där fokus ligger på trygghet och omsorg anpassad efter dina behov. Äldreboendet drivs i stiftelseform och eventuellt överskott återinvesteras i verksamheten.

Vårt äldreboende ingår i Stockholms stads vårdval. För att ansöka om plats hos oss behövs ett beslut om vård- och omsorgsboende från biståndshandläggare i din stadsdel.

Dela