STADEN MED EN BORGARES ÖGON

Jag funderar ofta på den betydelse Borgerskapet och borgarna haft för stadens utveckling under århundradena.” Det säger Göran Alfheim, till vardags jurist som sedan 2006 driver egen advokatbyrå. Sedan nio år tillbaka är han medlem i Stockholms Borgerskap

.

Du driver egen advokatverksamhet sedan några år tillbaka. Vilka är dina klienter? – Vanligtvis stiftelser eller föreningar som verkar i den ideella världen. Där krockar ibland idealiteten med kommersialiteten och där kommer jag in i bilden. Som rådgivare, utbildare, styrelseledamot, processförare och konfliktlösare.

Berätta lite om din bakgrund med Stockholms Borgerskap! – Jag har en gammal relation till Stockholms Borgerskap. Min morfar och mormor var medlemmar. Morfar var sjökapten i handelsflottan och ofta borta på långresor. De berättade alltid stolt att de hade tryggat sin ålderdom genom sitt medlemskap i Borgerskapet. De menade nog att mormor hade sin ålderdom tryggad om morfar gick bort. Nu blev det tvärtom. Morfar överlevde mormor med ett drygt år och bodde det året i det som då hette Gubbhuset, i ett fantastiskt rum med utsikt ut över Riddarfjärden. Jag var där så gott som dagligen och blev präglad av Borgerskapet. Jag undrade ofta hur en sådan organisation egentligen fungerar.

Många år senare, hösten 2000, skulle jag få veta det. Sedan dess har jag arbetat med Borgerskapets olika enheter i olika juridiska frågor. Jag arbetade då som skattejurist hos revisionsföretaget Ernst & Young. Så fort jag slutade hos dem och blev egenföretagare kunde jag ansöka om medlemskap och blev medlem.

Vad är Stockholms Borgerskap för dig? – Genom mitt arbete har jag fått förmånen att lära känna organisationens fascinerande historia. Därför är Borgerskapet för mig först och främst en levande historisk organisation. När jag ser staden Stockholm ser jag den med borgarens ögon och funderar ofta på den betydelse Borgerskapet och borgarna haft för stadens utveckling under århundradena. Utöver denna lite filosofiska bild av Borgerskapets betydelse hoppas jag att jag genom medlemskapet sörjt för min och min hustrus ålderdom. Precis som morfar och mormor.

Vad har medlemskapet betytt för dig? – Jag har haft förmånen att få träffa många av ledamöterna i styrelserna för Borgerskapets olika enheter. Det har varit givande och ibland lett till vidare kontakter. Men jag tror att det går att göra mycket mer när det gäller nätverkande bland de yrkesverksamma.

Åt vilket håll skulle du vilja se att organisationen tog klivet in i framtiden? – Jag skulle gärna se att Borgerskapet utvecklar ett attraktivt boende för borgare som lämnat barnauppfostran bakom sig men som fortfarande kan och vill leva ett aktivt liv. Det får gärna finnasviss service och i takt med stigande ålder och även omvårdnad. Därutöver skulle jag vilja se att Borgerskapet tog ett socialt ansvar för mindre lyckligt lottade systrar och bröder i staden. Jag ser den tanken som ett sätt att något vidga horisonten och anknyta till det ursprungliga ändamålet bakom Stockholms Borgerskap.

DELA

Att söka stipendium

Varje år delar vi ut en rad stipendier till unga drivna entreprenörer och studenter. Niklas Gilmark är årets stipendiat från SSE Business Lab.

Framtidsprojektet

Vi har en vision om att bygga ett helt nytt bostadskvarter på Södermalm, för våra seniora medlemmar. Läs mer