Är du medlem i Stockholms Borgerskap eller nära anhörig till medlem, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. För att söka de olika bidragen ska vissa kriterier vara uppfyllda.

Stockholms Borgerskap har genom tiderna värnat om de som är i behov av ett tillfälligt ekonomiskt tillskott. För att söka våra bidrag ska du uppfylla allmänna kriterier gällande inkomst och tillgångar, som inte får överstiga vissa fastställda belopp.

Vem har rätt att söka?

Vi följer de generella kriterier som finns. Det är Skatteverkets praxis som tillämpas vid bedömning av ansökningar av tillfälliga ekonomiska bidrag. Exempelvis ska den som söker bidrag räknas som ekonomiskt behövande.

Det innebär enligt Skatteverkets praxis att man har en taxerad årsinkomst som understiger prisbasbeloppet gånger fyra, vilket 2021 är 190 400 kronor. Finns det fler personer i hushållet får ett prisbasbelopp läggas till per person. För att räknas som ekonomiskt behövande får du inte heller ha en förmögenhet eller bostad vars värde överstiger ett prisbasbelopp. I prövningen görs också en bedömning av övriga tillgångar hos den ansökande.

Prisbasbelopp 2021: 47 600 kronor.

Vid ansökan om ekonomiskt stöd görs en bedömning av hushållets totala inkomster och tillgångar. Om du bor tillsammans med maka, make, sambo, inneboende, och barn med inkomst görs alltså en prövning även av hans eller hennes ekonomi, baserad på taxerad inkomst och tillgångar.

Vilka bidrag kan man söka?

Nedanstående bidrag kan sökas av medlemmar, deras änkor, änkemän och barn som uppfyller ovan nämnda krav om inget annat anges. Eftersom Stockholms Borgerskap är en Stockholmsbaserad organisation ska du även vara mantalsskriven inom Stockholms län.

Från och med 1 januari 2022 har SE Banken hand om bidragsansökningar för Fagerbergs Pensionsinrättning. Telefon för sökande är 08-763 72 20 måndag, tisdag och torsdag kl. 10-11, alt.  maila till stiftelsesupport.stockholm@seb.se.

Ansökningsblanketter i PDF-format hittar du längre ner på sidan.

  • Warodells fond
  • Syskonen Ivar och Ebba Folckers minne
    I ovan två fonder kan personer med anknytning till Stockholms Borgerskap söka bidrag
  • Ernst och Elsa Sjöbergs donationsfond
    Härifrån kan personer utan anknytning till Stockholms Borgerskap söka bidrag. Bidragen är i första hand riktade till gamla och sjuka.
  • Stiftelsen Stockholms Grosshandelssocietet
    Ekonomiskt stöd till grosshandlare och sjökaptener samt till deras änkor och barn. Bidrag och anslag beviljas även till utbildning för ungdomar inom handel och sjöfart i Stockholm.

Sista ansökningsdatumet är den 14 april 2022. Vänligen bifoga 2021-års deklaration med ansökan.

Borgargåvan
Utöver ovan nämnda bidrag kan du som är medlem i Stockholms Borgerskap, eller som närstående, söka tillfällig ekonomisk hjälp från Borgargåvan. Även här gäller Skatteverkets praxis för ekonomiskt behövande.

Ansökningsblankett skickas till:
Stockholms Borgerskap
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Högalidsgatan 26-28
117 30 Stockholm

Kontaktperson
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Telefon: 08 – 720 89 05
E-post: ulrika.alm@borgerskapet.se