Att söka bidrag

Är du medlem i Stockholms Borgerskap eller nära anhörig till medlem, har du möjlighet att söka ekonomiskt stöd. För att söka de olika bidragen ska vissa kriterier vara uppfyllda. Stockholms Borgerskap har genom tiderna värnat om de som är i behov av ett tillfälligt ekonomiskt tillskott. För att söka våra bidrag ska du uppfylla allmänna … Continue reading Att söka bidrag […]

Läs mer