I syfte att bevara och främja Stockholms sjöfart och det maritima kulturarvet beviljar vi varje år anslag till maritim utbildningsverksamhet liksom till upprustningar och restaureringar av kulturhistoriskt intressanta skepp och fartyg.

Bland de projekt som har tilldelats anslag de senaste åren finns ångfartygen Mariefred och Blidösund samt Briggen Tre Kronor.

Anslagen går framför allt till organisationer och stiftelser, inte till privatpersoner, och är inte knutna till vår medlemsverksamhet. Du behöver alltså inte vara medlem i Stockholms Borgerskap för att kunna ansöka. Däremot finns en reservationen att projektet måste finnas i Stockholm. Projektet ska ligga i linje med syftet för denna stödverksamhet, att bevara Stockholms historiska sjöfart.

Vilka projekt som beviljas anslag tillkännages under Grosshandelssocietetens årsmöte.

Vi tar kontinuerligt emot ansökningar. Ansökningsblankett finns i PDF-format längre ner på sidan.

Kontaktperson
Ulrika Alm
Ekonomiavdelningen
Telefon: 08 – 720 89 05
E-post: ulrika.alm@borgerskapet.se