Att snabbt våga uttrycka sig på svenska ger en snabbare entré till arbetsmarknaden. Kristina Persson driver ihop med Claudia Olsson Swedish for Professionals – ett språkföretag som skräddarsyr kurser i svenska efter kundernas önskemål och behov. Våren 2015 tilldelades de Grosshandelssocietetens stipendium till unga entreprenörer.Berätta om ert företag!– Vi såg ett behov av en ny effektiv form av språkundervisning och introduktion till den svenska kulturen för alla internationella talanger som flyttar till Sverige. Vi vänder oss till företag och organisationer som rekryterar utländsk arbetskraft. Hos oss får man innovativ undervisning i svenska. Vi har kurser för personer inom olika yrkesgrupper, från IT-ingenjörer till anställda på städföretag och medarbetare på läkemedelsföretag. Exempelvis ansvarar vi för språkundervisningen för både studenter och gästforskare knutna till Handelshögskolan och Stockholm School of Entrepreneurship. Vi har även kurser som vänder sig till medföljande personer med fokus på att söka jobb i Sverige. Ofta flyttar ju hela familjen med hit, berättar Kristina Persson.Vad skiljer era kurser från andra kurser i svenska?– Vi fokuserar på att kursdeltagarna ska kunna prata svenska så snart som möjligt. Målet är att öka deras självförtroende och få dem att ta steget att börja kommunicera på svenska, för att bli trygga i språket. En viktig del här är våra duktiga språkcoacher, det vill säga lärare. De vi rekryterar har läst flera språk och har goda ledaregenskaper.Vad har ni själva för egna erfarenheter av språkstudier?– Jag är själv väldigt språkintresserad och har läst åtta olika språk, säger Kristina Persson. I och med det har jag själv tagit del av en rad olika läromodeller. När jag kom tillbaka till Sverige efter att ha bott utomlands, och började jobba på ett IT-företag märkte jag att det fanns en stor efterfrågan på branschspecifika språkkurser. Jag och Claudia Olsson, som har liknande erfarenheter, utvecklade då vårt affärskoncept tillsammans.Våren 2015 tilldelades ni vårt det stipendium som vi delar ut tillsammans med SSE Business Lab. Vad innebar det för er?– Det betydde mycket för oss. Det visar att det finns andra som stöttar vår idé och som vill bidra till snabb och effektiv integration av internationell talang på den svenska arbetsmarknaden.Vad har ni för framtidsvisioner?– Att låta vår verksamhet växa vidare till fler branscher och städer. Vi skulle även gärna se att vi fick politiskt stöd för att kunna sprida vårt koncept på bredare front i samhället.