Som 20-åringar startade de Ung omsorg. Grosshandelssocieteten insåg tidigt potentialen i den enkla men geniala företagsidén; mötet mellan unga och gamla. Idag har de över 800 anställda gymnasieungdomar. Arvid Morin, som tillsammans med Benjamin Kainz och Oscar Lundin grundade företaget, berättar här om hur det gick till.

Ung omsorg - Kopia”Welfare 2.0” – så beskriver ni er verksamhet. Berätta om begreppet!
– Det är vår tro att framtidens välfärd blir bäst när många engagerar sig med tankar, idéer och olika typer av utvecklingsprojekt. Precis som webb 2.0 handlar om att hemsidor ska bygga på delaktighet från internetanvändarna, snarare än att de ska vara passiva mottagare av information, tror vi att välfärden mår bäst när fler engagerar sig och för fram sina tankar och idéer.

Era anställda besöker bland annat gäster på Stockholms Borgerskaps äldreboende. Berätta om responsen från dem ni besöker?
– Den är oftast överväldigande positiv. Det är långt ifrån alla äldre som har närstående som bor i närheten och hälsar på varje vecka. Därför får vi ofta höra att besöket från våra ungdomar är höjdpunkten på veckan. En dam var så lycklig över att hon blev uppbjuden på dans av en yngre herre i teamet när vi hade danskväll. Det var nog 20 år sedan sist, sa hon.

Ni startade företaget som väldig unga. Vilka är för- respektive nackdelarna med att driva ett företag om man knappt har fyllt 20 år?
– Den stora fördelen är att man ofta inte har så stora fasta kostnader. För oss var CSN det bästa ”riskkapitalet” som fanns då det möjliggjorde att starta företaget vid sidan av studierna. Vi kunde försörja oss innan företaget blivit tillräckligt stort för att kunna leva på det. Utmaningen ligger ofta i att man har begränsad erfarenhet av hur olika saker fungerar, vilket gör det viktigt att omge sig med bra rådgivare och mentorer.

Ni har tilldelats en rad utmärkelser och stipendier, däribland Grosshandelssocietetens stipendium till unga lovande entreprenörer. Vad betydde detta för er?
– Det var en stor ära och många anställda kände sig stolta över att deras arbete uppmärksammats av utomstående. Personligen kändes det som ett kvitto på att vi var på rätt väg, men att resan bara hade börjat. Det blev en fin uppmuntran att fortsätta.

Företaget har vuxit väldigt snabbt sedan starten. Vad har ni haft för filosofi kring detta?
– Vi har haft som ingång att skapa en positiv och långsiktig samhällsförändring i så stor skala som möjligt. Det har ställt krav på en tydlig vision och ordning och reda i alla arbetsprocesser. Vi har diskuterat detaljer i arbetssätt samt skrivit rutiner i otaliga timmar. Utöver det har vi alltid haft en tro på ungas vilja och förmåga och i slutändan handlar allt om att våra anställda ungdomar ska dela vår vision.