STYRELSEMÖTEN

Med reservation för ändringar.

Allmänt borgarmöte

7 december kl 18.00 Grand Hôtel, Borgardagen

Femtio Äldste

Presidiet

9 december kl 10.00 Stockholms Borgerskaps kansli

Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

19 november kl 17.00 Börshuset

Stockholms Grosshandelssocietet

18 december kl 10.00 Börshuset 18 februari 2016 kl 10.00 Börshuset 21 april 2016 kl 09.00 Börshuset 27 maj 2016 kl 09.00 Operaterrassen 27 maj 2016 kl 11.00 Operaterrassen, årsmöte

Stockholms Borgargille

1 december kl 18.00 Nybrogatan 60

DELA

Projekt Framtid

Vi har en vision om att bygga ett helt nytt bostadskvarter på Södermalm, för våra seniora medlemmar. Läs mer

Bli medlem

Vi erbjuder dig ett utökat nätverk, intressanta seminarier och förtur till seniorboenden. Vill du bli medlem? Läs mer