Styrelsemöten

Med reservation för ändringar.

Allmänt borgarmöte

7 december kl 18.00
Grand Hôtel, Borgardagen

Femtio Äldste

Presidiet

9 december kl 10.00
Stockholms Borgerskaps kansli

Borgerskapets Enkehus och Gubbhus

19 november kl 17.00
Börshuset

Stockholms Grosshandelssocietet

18 december kl 10.00
Börshuset

18 februari 2016 kl 10.00
Börshuset

21 april 2016 kl 09.00
Börshuset

27 maj 2016 kl 09.00
Operaterrassen

27 maj 2016 kl 11.00
Operaterrassen, årsmöte

Stockholms Borgargille

1 december kl 18.00
Nybrogatan 60

Dela