VÅRA SENIORBOENDEN

Våra fyra seniorboenden ligger på Södermalm, Östermalm och Kungsholmen. Här finns ett-, två- och trerumslägenheter för par och ensamstående, drygt 200 lägenheter totalt. På våra seniorboenden bor du i vanlig hyreslägenhet men med utökad service och trygghet eftersom vi har värdinnor med undersköterskekompetens knutna till verksamheten. På våra boenden finns trevliga gemensamhetslokaler och bibliotek liksom motionsrum och verkstad. Jul, påsk och andra högtider firas ofta med middagar och andra festligheter.

Är det endast för medlemmar i Stockholms Borgerskap?

Nej, men som medlem har du förtur i kön. Men det är viktigt att notera är att du även som medlem aktivt måste placera dig i kö om du är intresserad av att flytta hit. Vill du ställa dig i kö?

Vilken boendeform är det?

Det är vanliga hyresrätter men med en högre servicegrad och med möjligheter att delta i gemensamma aktiviteter. Du ska ha fyllt 60 år och inte vara i behov av större omvårdnad än vad hemtjänst har möjlighet att ge. För att bo här krävs inget beslut från biståndshandläggare. Har du ett ökat omvårdnadsbehov och beslut om plats på omvårdnadsboende bör du i stället söka dig till ett äldreboende.

När kan jag flytta in?

Du som har fyllt 55 år är välkommen att ställa dig i kö. Inflyttning blir aktuell tidigast när du har fyllt 60 år. För mer information kontakta oss på: E-post: seniorboende@borgerskapet.se Telefon: 08-720 89 00

DELA

Eva Lindh Hållén

Eva är seniorgårdsvärdinna på Hedvig Eleonoragården och Kristinebergsgården.

Irene Jokinen

Irene är seniorgårdsvärdinna på Borgargården och Nya Christinehof.