Våra medarbetare utför sitt arbete med professionalitet, värme och stort engagemang. Målet är att skapa en meningsfull och trivsam tillvaro för våra gäster.

På många Vård-och omsorgsboenden sköter omvårdnadspersonalen allt i det gästnära arbetet, medan vår tanke är att omvårdnadspersonalen ska utföra det de är bäst på, det vill säga vård och omsorg. Service däremot, såsom städning, tvätt och servering ska utföras av medarbetare med kompetens inom sina respektive funktioner.

Vi som arbetar här – de olika funktionerna

Huvuddelen av vår omvårdnadspersonal utgörs av undersköterskor.

Dygnets alla timmar är bemannade med legitimerade sjuksköterskor.

Varje enhet/våning har en omvårdnads ansvarig sjuksköterska. Vi har även en MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Inom rehab och aktivitet har vi legitimerad sjukgymnast, legitimerad arbetsterapeut och ett arbetsterapibiträde. Utöver att träna, rehabilitera och aktivera våra gäster utbildar de våra medarbetare i förflyttningsteknik och rehabiliterande förhållningssätt.

Inom servicefunktionerna finns medarbetare som ansvarar för våra gästers tvätt och städ av gästernas lägenheter.

Varje termin tar vi emot elever från vård- och omsorgprogrammet, sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter, som våra medarbetare handleder i arbetet. Vi samarbetar med Kungsholmens västra gymnasium och Karolinska Institutet.

Köket och matsalarna leds av kostchefen. I köket ansvarar köksmästaren som har erfarenhet från restaurangbranschen, vilket är extra värdefullt i samband med festligare middagar och evenemang. I köket arbetar också kockar, dietkock, kallskänka, köks- och diskbiträden, alla med sin speciella kompetens. I matsalarna arbetsleder vår hovmästare serveringspersonalen.