Målet med vår träning, rehabilitering och aktivering är att ge våra gäster god livskvalitet och att främja deras välbefinnande. Både det kroppsliga och det själsliga.

Eftersom det är viktigt att erbjuda våra gäster den hjälp och det stöd de kan behöva för att fungera i sin närmiljö har vi egen sjukgymnast och arbetsterapeut. När en ny gäst flyttar in hos oss görs en funktionsbedömning som kan ligga till grund för en behandlingsplan, om det bedöms som nödvändigt. Vid behov planeras individuella behandlingar och insatser, exempelvis förflyttningsträning, som ofta inkluderar balans- och rörlighetsövningar. Även olika gruppaktiviteter kan ordineras.

Rehabgruppen gör också bedömningar av behovet av hjälpmedel i vardagen. Deras arbete sker i nära samarbete med övrig vårdpersonal och anhöriga.

Kontaktperson
Karin Greilert
Arbetsterapeut
Telefon: 08-720 89 13
Kontakt: rehab@borgerskapet.se