Många som besöker vårt äldreboende brukar reflektera över den speciella atmosfär som råder här. Frågar man vad de menar får man svaren: stämningen, att alla hälsar och möter varandras blickar liksom spåren av ett gediget arv. Allt detta faller tillbaka på vår värdegrund.

  • Vår grundsyn skall vara att våra gästers behov alltid kommer i första rummet.  
  • Gästerna ska ha rätt att behålla sin intrigitet och ska behandlas med respekt.  
  • Alla medarbetare ska utföra sitt arbete med engagemang och omtanke om gästen, samt vara medveten om att det är den enskildas handlingar som gör skillnad för ett gott värdskap.  

Tillsammans med gedigen kompetens, ett öppet klimat och lyhördhet blir resultatet den kvalitet som genomsyrar vår verksamhet.