Vår verksamhetsidé är att erbjuda våra gäster en individanpassad aktiv vardag med hög social samvaro, gott värdskap och god omvårdnad i en trivsam och traditionsrik miljö.

Vår vision

Visionen är att verksamheten ska uppfattas av gäster, anhöriga, medarbetare och omgivande samhälle som en inspirationskälla och förebild inom omsorg och vård av äldre. Det är aldrig för sent för att få en bra ålderdom, är vårt motto.

Förhållningssätt till medarbetare

Det är viktigt att våra medarbetare tillåts växa i sina yrkesroller genom ständig kunskapsutveckling och erfarenhetssamlande. Viktiga sätt att vinna erfarenhet är att lära av andras och egna framgångar, motgångar och misstag. I det dagliga arbetet präglas vi av konstruktiv dialog och ett lösningsinriktat synsätt. Våra metoder har sin grund i vetenskap och beprövad erfarenhet.