Ellen Andreassen är en av äldreboendets sjuksköterskor

Vårt arbetssätt

Våra medarbetare utför sitt arbete med professionalitet, värme och stort engagemang. Målet är att skapa en meningsfull och trivsam tillvaro för våra gäster.

På många äldreboenden sköter omvårdnadspersonalen allt i det gästnära arbetet, medan vår tanke är att omvårdnadspersonalen ska utföra det de är bäst på, det vill säga vård och omsorg. Service däremot, såsom städning, tvätt och servering ska utföras av medarbetare med kompetens inom sina respektive funktioner.

Bemanning

Vårt äldreboende är uppdelat i mindre enheter som bemannas utifrån antalet gäster och vårdtyngd, det vill säga omvårdnadsbehovet hos gästerna på respektive enhet. Vårdtyngden mäts med jämna mellanrum för att skapa en uppfattning om huruvida den ökar eller minskar vilket i sin tur skapar underlag för bemanningen.

Personalkår

Medelanställningstiden är åtta år men många av våra medarbetare har arbetat hos oss betydligt längre än så, vilket vi ser som ett gott betyg. Att kunna hålla kontinuitet så att våra gäster får lära känna medarbetarna inom omsorgen skapar stabilitet och trygghet, vilket är A och O inom vårt verksamhetsområde.

Vi som arbetar här – de olika funktionerna

Borgerskapets äldreboende är uppdelat på tre vårdenheter. För respektive enhet ansvarar en enhetschef. En av våra sjuksköterskor är även MAS,
medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Dygnets alla timmar är bemannade med legitimerade sjuksköterskor.

Huvuddelen av vår omvårdnadspersonal utgörs av undersköterskor och några är vårdbiträden.

Inom rehab och aktivitet har vi legitimerad sjukgymnast och legitimerad arbetsterapeut. Utöver att träna, rehabilitera och aktivera våra gäster utbildar de våra medarbetare i förflyttningsteknik och rehabiliterande förhållningssätt.

Inom servicefunktionerna finns medarbetare som sköter våra gästers tvätt liksom våningsvärdinnor som bland annat städar gästernas lägenheter.

Köket och matsalarna leds av kostchefen. I köket ansvarar köksmästaren som har erfarenhet från restaurangbranschen, vilket är extra värdefullt i samband med festligare middagar och evenemang. I köket arbetar också kockar, dietkock, kallskänka, köks- och diskbiträden, alla med sin speciella kompetens. I matsalarna arbetsleder vår hovmästare serveringspersonalen.

Ytterligare kompetenser i huset

Varje termin tar vi emot elever från vård- och omsorgprogrammet, sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter, som våra medarbetare handleder i arbetet. Vi samarbetar med Kungsholmens västra gymnasium och Karolinska Institutet.

Borgerskapet är en mångkulturell arbetsplats. Alla medarbetare pratar naturligtvis svenska men utöver det finns också många andra språk representerade.

Dela