Stockholms Borgerskap, en medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Stockholm

Nätverk och aktiviteter

Händelserikt jubileumsår Läs mer

Seniorboende

Vi driver seniorboende på attraktiva adresser i Stockholms innerstad. Läs mer

Borgarnytt – vår medlemstidning

Nyheter, intervjuer, reportage och annan spännande läsning för dig som är medlem. Läs mer

Medlem

Stockholms Borgerskap har idag drygt 2400 medlemmar. I snitt har de ungefär 25 års yrkesrutin. Sammanlagt blir detta 60000 år av kunskap och erfarenhet. Läs mer

Vi bygger för framtiden

Vi har en vision om att bygga ett helt nytt kvarter med boende för våra seniora medlemmar. Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Trygghet och individanpassad omsorg genomsyrar verksamheten på vårt äldreboende, som ingår i Stockholms kommuns vårdval. Läs mer