Stockholms Borgerskap, en medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Stockholm

Medlem

Stockholms Borgerskap har drygt 2 600 medlemmar. I snitt har de ungefär 25 års yrkesrutin. Sammanlagt blir detta 65 000 år av kunskap och erfarenhet. Läs mer

Seniorboende

Seniorlägenheter på attraktiva adresser i Stockholms innerstad. Läs mer

Vård- och omsorgsboende

Stiftelsen Borgerskapets Enkehus och Gubbhus driver ett av Sveriges bästa vård- och omsorgsboende enligt brukarundersökningar Läs mer

Nätverk och aktiviteter

År 2021 Läs mer

Arkiv

Här hittar du intressant material som tidigare publicerats. Läs mer

Kvarteret Yxan 4

Vi har en vision om att bygga ett nytt kvarter med boende för våra seniorer i Stockholm. Läs mer