För medarbetare

Nedan finns länkar till våra webbaserade verktyg för medarbetare.

Behöver du hjälp med Agda eller Medvind?
Kontakta din närmaste chef

Behöver du hjälp med Webmail?

Kontaktperson:
Stefan Roos
Tel: 08 – 586 13 754
Internt: 3754

Länkar

Dela