Organisationer

Borgerskapet driver en ideell verksamhet med ett samhällsengagemang och en kärlek till Stockholm. Det har vi gjort sedan 1619 och det kommer vi att göra i flera århundraden framöver.

I Borgerskapet finns flera stiftelser och föreningar som arbetar för medlemmar, dess anhöriga och för alla stockholmare. Varje organisation har en egen styrelse som ansvarar för respektive verksamhet.