Av Borgare, för Borgare

Det är tack vare donationer och testamenterade gåvor som bidrag kan delas ut till de som behöver det allra mest.

Borgerskapet har under lång tid stöttat personer i behov av ekonomiskt stöd. Fler hundra år innan det allmänna pensionssystemet tillkom började ekonomiska bidrag att delas ut till änkor i Stockholm. Ända in på 1900-talet fanns en pensionskassa för medlemmarna, men idag är fokus på de medlemmar och andra stockholmare som är i störst behov av ekonomiskt stöd.

Ekonomiska bidrag