Stockholms Borgerskap är en medlemsorganisation för företagare och entreprenörer i Stockholm med drygt 2600 medlemmar.

Våra medlemmar är indelade i 17 olika burskapsklasser, läs mer här.

Vill du ansöka om medlemskap?

  • Du driver eller har bedrivit näringsverksamhet inom Stockholms län
  • Du har varit verksam i minst fem år
  • Du är svensk medborgare
  • Du behöver rekommendation från två befintliga medlemmar


Hur ansöker jag?
Ansökan från och med 2021 sker digitalt* på följande länk 

I ansökan behöver du uppge följande uppgifter:

  • Namn, personnummer, och övriga kontaktuppgifter
  • Bifoga person- och registreringsbevis ej äldre än 6 månader
  • Bifoga CV och eventuella andra bevis (mästarbrev, leg. sjukvårdsyrken m.fl.)
  • Val av burskapsklass
  • Namn på två befintliga borgare för rekommendation
  • Ansökan signeras via BankID av den sökande och rekommenderande borgare

Ansökan behandlas av vår överstyrelse, de Femtio Äldste, på våren och hösten varje år.
Om ansökan beviljas vinner du ett så kallat burskap. Som medlemsbevis får du ett historiskt burskapsbrev.

Medlemsavgift: 10 000 kronor. Detta är en engångsavgift.

*Under en övergångsperiod tar vi även emot skriftliga ansökningar som skickas in.
Se ansökningsblanketten nedan.