Nätverk för Stockholms näringsliv

Stockholms Borgerskaps medlemmar, borgarna, bidrar till Stockholms näringsliv och till stadens utveckling både socialt och kulturellt.

Evenemang

För dig som medlem i Stockholms Borgerskap.

Ett burskap är ett bevis på ditt bidrag till Stockholms näringsliv

Ett burskap är ett medlemskap i Stockholms Borgerskap. Tillsammans formar vi ett av Stockholms bredaste entreprenörsnätverk.

Ansök om burskap

Utforska medlemsskapet