Vanliga frågor

Du som söker en lägenhet med somatisk inriktning kan ansöka om en plats som privatbetalande genom att ringa Borgerskapet på telefon: 08-720 89 00. Alternativt kan du ansöka om en plats efter att ha blivit biståndsbedömd. Ansökningsprocessen till Borgerskapets vård- och omsorgsboende går då genom Stockholms stad och det är Stockholms stad som administrerar kön och kan besvara frågor om din kötid. Borgerskapet har inte möjlighet att ge några besked om kötid.

Här kan du läsa om ansökningsprocessens steg

 

När du flyttar in ska du ta med dig det som du vill ha i ditt nya hem förutom säng, lakan och frottehanddukar. Ta inte med mattor, de utgör en fallrisk. 

Det är bra med olika typer av belysning. Lampor för olika ändamål är att rekommendera.

Ta med de personliga tillhörigheterna som du önskar. Utgå från storleken på din lägenhet och planera efter det.

Tecknar du Borgerskapets servicepaket behöver du inte ha med dig schampo, balsam, hudkräm, tandkräm och tandborste. Det kostar 100 kronor per månad och läggs på hyran. 

På Borgerskapets vård- och omsorgsboende finns det en rad olika professioner. Läs mer om personalen här

Borgare har inte förtur till en plats på vård- och omsorgsboendet. Borgerskapets vård- och omsorgsboende har ett avtal med Stockholms stad och det är Stockholms stad som administrerar kön och ansökningsprocessen till boendet.

Kontaktman är en utsedd undersköterska med ansvar för dig som gäst, även en vice kontaktman utses.

Kontaktmannen är din anhörigs främsta kontaktperson.

Det är en arbetsbeskrivning på hur du som gäst vill ha det. Allt ifrån när du vill gå upp på morgonen, till vad du gillar för mat, till vilka aktiviteter du är intresserad av, till om du kan borsta tänderna själv.

Genomförandeplanen tas fram av dig som gäst tillsammans med din kontaktman. Anhöriga kan bidra med information för att genomförandeplanen ska bli så bra som möjligt. Planen uppdateras två gånger per år eller vid behov.

Inför inflytt

Ja, efter att du har fått ett erbjudande har du möjlighet att se lägenheten. En visning av lägenheten kommer att ske inom tre dagar.  

När du flyttar in ska du ta med dig det som du vill ha i ditt nya hem förutom säng, lakan och frottehanddukar. Ta inte med mattor, de utgör en fallrisk. 

Det är bra med olika typer av belysning. Lampor för olika ändamål är att rekommendera.

Ta med de personliga tillhörigheterna som du önskar. Utgå från storleken på din lägenhet och planera efter det.

Tecknar du Borgerskapets servicepaket behöver du inte ha med dig schampo, balsam, hudkräm, tandkräm och tandborste. Det kostar 100 kronor per månad och läggs på hyran. 

Hyran för din lägenhet betalar du till Borgerskapet och den baseras på hur stor din lägenhet är. Mat- och omsorgsavgiften betalar du däremot till Stockholms stad.

Lägenheterna varierar i storlek och i utformning. På den somatiska avdelningen är storleken mellan 23 och 70 kvm och från ett till tre rum. Det finns en trinett eller kök i varje lägenhet.

På demensavdelningen är lägenheterna ett rum och storleken mellan 23 och 32 kvm. I dessa lägenheter finns inte kök eller trinett.

Alla lägenheter, oavsett avdelning, har ett eget badrum.

På somatiskt boende får din partner flytta med ifall ni har en parboendebedömning. Detta är ett beslut som fattas av Stockholms stad.
Din partner kan inte flytta med om du bor på demensboende. 

Hemförsäkring ingår i hyran med ett försäkringsbelopp på personligt lösöre upp till 1 082 000 kronor. Har du värdesaker eller tillhörigheter som överstiger det värdet får du själv teckna en tilläggsförsäkring. Önskar du att förvara dina värdesaker i ett värdeskåp eller dylikt får du själv stå för det.

Förväntningar och planering

Nej, ett vård- och omsorgsboende är inte ett sjukhus. På Borgerskapets vård- och omsorgsboende finns sjuksköterskor på plats dygnet runt och de är omvårdnadsansvariga. 

Här kan du läsa vad ett vård- och omsorgsboende är.

Som gäst på Borgerskapets vård- och omsorgsboende rekommenderas du att lista dig på plats. Då blir du en del av läkarorganisationen knuten till Borgerskapet. Önskar du att behålla din husläkare är det möjligt, men då får du inte tillgång till jourhavande läkare.

Läkaren som är knuten till Borgerskapets vård- och omsorgsboende är en allmänläkare. Är du i behov av specialistvård utöver den vanliga kontakten är rekommendationen att behålla den som du har sedan tidigare.

Matsal, bibliotek, salong, aktivitetsrum, gästmatsal, stor trädgård och uteplatser. På varje våning finns det en mindre gemensamhetsyta.

Det är paramedicin (fysioterapeut och arbetsterapeut) som gör en bedömning utifrån varje individ. Rehabilitering varierar mycket från person till person och därför är träningen individanpassad.

Kontaktman är anhörigs primära kontaktperson. 

Anhörig får komma på besök när de vill men det är gästen som bestämmer när besöket är lägligt. Anhörig får delta vid måltid i lägenheten men inte i den gemensamma matsalen. Däremot kan ni låna gästmatsalen om ni vill fira något eller ha en middag med familj eller vänner.

Aktiviteterna är till för gästerna men anhörig är välkommen att titta på om det är en utomhusaktivitet. 

Rekommendation för anhöriga till gäster på demensavdelningen är att avstå att komma på besök när måltid serveras. Det är för att skapa lugn och ro för de andra gästerna.

Finns det övernattningsmöjligheter för besökare? Nej, det finns inte övernattningsmöjlighet för besökare men som anhörig kan du kan låna gästsäng och bo i gästens lägenhet om det önskas.

Får jag röka på området? Nej du får inte röka på Borgerskapets tomt.

Får jag ha husdjur? Nej du får inte ha husdjur, men det går bra att ha med sig djur vid besök.

Finns det internetuppkoppling i lägenheterna? Det finns ett internet att koppla upp på men du behöver själv ordna med bredband från Comhem och stå för den löpande kostnaden.

Kvalitet och kompetens

Maten lagas av utbildad kökspersonal.

På somatiskt boende serveras frukost och kvällsmål i lägenheten. Lunch, middag och kaffe serveras i matsalen, på våningen eller i din lägenhet. Det är viktigt att du som gäst har med dig eget frukostporslin och diskställ. På demensavdelningen äter man på respektive enhet, du behöver inte ha med dig eget frukostporslin eller diskställ.

Frukost: Från kl. 08:00

Lunch: kl. 12:00–13:00

Kaffe: kl. 14:30

Middag: kl. 17:30–18:30

Kvällsmål: kl. 19:30

Ja. På boendet erbjuds gäster gemensamma och individuella aktiviteter och träning/rörelse med utgångspunkt i gästers önskemål och behov. I verksamheten finns en uppskattning för kultur, historia och musik. Artister och annan underhållning bjuds ofta in till boendet för att uppträda. Under året anordnas flera tillställningar för att fira högtidsdagar och speciella dagar.

På Borgerskapets vård- och omsorgsboende finns det palliativa ombud som är utbildade i palliativ vård.

Ja. 

  • Frisör kommer till huset och det finns en populär frisör i grannhuset.
  • Fotvård finns i huset.
  • Tandläkare är ett fritt val och sköts externt. Däremot är munhälsobedömning upphandlat och kommer en gång per år.
  • Optiker sköts externt och det bokar du själv.

Ja, det finns ett boenderåd som träffas två gånger per termin. Vid dessa tillfällen lyfter man allt som händer på vård- och omsorgsboendet. Exempelvis, hur har aktiviteterna varit? Hur smakar maten? Alla önskemål och synpunkter samlas in.

Utöver detta finns en brevlåda där man anonymt kan lämna synpunkter. 

Brådskande synpunkter kommer direkt till ansvariga och hanteras omgående.

All personal kan svenska och utöver det finns här också en språkmässig mångfald representerad.

Fler frågor?